15 กรกฎาคม 2562 รถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของโลกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/281720

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลางเผยโฉมรถไฟหัวกระสุน หรือ “ชิงกันเซ็ง” ขบวนแรกที่ใช้แบตเตอรี่ และได้ทำการทดลองวิ่งให้สื่อมวลชนได้ชม เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ชิงกันเซ็งขบวนใหม่นี้วิ่งด้วยพลังงานแบตเตอรี่ ถือเป็นรถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของโลกที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ในกรณีฉุกเฉิน ชิงกันเซ็งที่วิ่งด้วยพลังงานแบตเตอรี่จะสามารถวิ่งได้ไปจนถึงสถานีเติมพลังงานที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ ไม่เช่นนั้นจะต้องปล่อยให้รถไฟติดค้างอยู่ในอุโมงค์หรือบนสะพานระหว่างแบตเตอรี่หมด โดยรถไฟหัวกระสุนที่ใช้แบตเตอรี่ หรือขบวน N700S นี้จะเริ่มให้บริการในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งจะพกพาแบตเตอรี่ไว้ใต้ตู้โดยสารรถไฟ อนึ่งการทดสอบในครั้งนี้ทำขึ้นที่เมือง
มิชิมะ จังหวัดชิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น